پادکست ها و کتاب های صوتی داستانی داخلی و خارجی با موضوعات مختلف در رادیو بیننده
داستان کوتاه آخرین برگ (صوتی)
داستان کوتاه آخرین برگ (صوتی)

امید به زندگی تنها چیزی است که انسان را زنده نگه می دارد. زندگی دخترک مریضی که امید خود را از دست داده و ...

رایگان
داستان گوینده
لطفاً صبر کنید