مطالب مفید که باید از آن ها درس گرفت - تاریخ ایران و جهان - انقلاب های مهم جهان - تاریخ معاصر - جنگ های جهانی - شکست ها و پیروزی های تاریخی
چند اصطلاح عامیانه از دوره قاجار
چند اصطلاح عامیانه از دوره قاجار

آیا می دانید واژگانی چون هَشَلهَف، زپرتی، چُسان فِسان، شِر و وِر، نُخاله، اسکناس، فَکِستَنی و آک بند از کجا آمده اند؟

تاریخ 1399/10/09
چرا نماد پزشکی مار است؟
چرا نماد پزشکی مار است؟

امروزه ، مشاغل و مؤسسات مرتبط با سلامت با نمادی از مار پیچیده شده به دور شاخه درخت، چوب، میله و یا جام مشخص می شوند.

تاریخ 1399/09/18
لطفاً صبر کنید